Cum se obtine certificatul de cazier judiciar

Pentru a obtine un certificat de cazier judiciar din Romania, persoana fizica poate depune personal cererea-tip, cu datele complete de stare civila si motivata, la orice subunitate de poliție in care exista ghișeu de cazier judiciar insotita de: actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, pasaport, cartea de identitate provizorie si certificat de inregistrare a cetatenilor U.E., carte de rezidenta, carte de rezidenta permanenta, permis de sedere temporara sau permanenta, aflate in termen de valabilitate); timbru fiscal in valoare de 2 lei; chitanta prin care se face dovada achitarii taxei de prestare serviciu, in cuantum de 10 lei.

Persoanele domiciliate in strainatate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei.

Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita si prin imputernicitii acestora, conform procedurilor legale in vigoare, dupa cum urmeaza:

in tara, numai pe baza unei procuri autentificate de catre un notar public;

in strainatate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei ori de catre un notar, cu respectarea cerintelor legalizarii actelor oficiale straine. Pentru statele care au aderat la Conventia de la Haga din 5 noiembrie 1961 este suficient sa fie aplicata apostila.

Continutul procurii trebuie formulat in termeni clari, din care sa rezulte persoana care a fost mandatata, scopul si durata mandatului.

In situatia in care cererea se depune prin imputernicit, aceasta va fi insotita de copia actului de identitate a solicitantului, copia actului de identitate a imputernicitului si de procura autentificata in conditiile legii, care se va depune la locul de domiciliu sau de resedinta al imputernicitului (care poate fi cetatean roman sau cetatean strain cu resedinta in Romania):

– in original – daca procura are ca obiect obtinerea certificatului de cazier judiciar;

– in copie – daca procura are un obiect generic, ce presupune si obtinerea certificatului de cazier judiciar.

Procurile intocmite in Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, in limba romana, sunt acceptate ca valabile fara vreo alta supralegalizare.

Cand certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunere la dosarul de gratiere individuala, acesta poate fi solicitat de persoana condamnata, copiii, aparatorul ori reprezentantul legal al acestuia, sotul persoanei condamnate, ascendentii, fratii ori surorile celui condamnat sau ai sotului acestuia.

Certificatul de cazier judiciar se elibereaza persoanelor fizice in cel mult 3 zile de la data solicitarii, in cazurile in care cererea-tip este depusa la unitatea de politie de la locul de nastere, de domiciliu ori de resedinta; sau in cel mult 30 de zile de la data solicitarii, in cazurile in care cererea-tip este depusa prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, este valabil 6 luni de la data primirii si numai in scopul pentru care a fost eliberat.

Pentru persoanele care nu figureaza cu mențiuni in Sistemul Informatic al Cazierului Judiciar Roman (ROCRIS) certificatul de cazier judiciar se elibereaza “pe loc”.

Pentru persoanele care sunt cunoscute cu antecedente penale termenul de eliberare a certificatului de cazier judiciar este de 3 zile de la data solicitarii conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar republicata.

Lista subunitatilor de politie care elibereaza certificate de cazier judiciar, precum si programul ghiseelor de lucru cu publicul, se gasesc afisate pe paginile de internet ale Inspectoratelor de Politie Judetene, respectiv, Politia Capitalei.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *